МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ...

Мэдлэг боловсрол, бүтээлч чанар, шинэ санаа, сайн үйлс, авьяас, ур чадвараараа онцгой амжилт гаргасан их, дээд сургуулийн бакалаврын хөтөлбөр, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан, суралцагч болон ...

Техникийн боловсрол сургалтын хөтөлбөр ...

Техникийн боловсрол сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний загвар, шаардлага батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/134 дүгээр тушаалыг хавсралтыг хавсралт хэсэгээс татаж ...

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ СУРГАЛТЫН ...

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ ОЛГОСОН БАЙНА 2021 оны 6 дугаар сар АУДИТЫН СЭДЭВ: Аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2019-2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн 2021 он

Дүрслэх урлагийн академи

ДУА-ИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА. Тус сургууль 75 гаруй жилийн хугацаанд дүрслэх урлагийн дунд боловсролтой 1339, бакалаврын түвшний 3220, магистрын түвшний 200 гаруй нийт 4800 гаруй дүрслэх ...

БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН

үр дүн (Боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөрийн зохицуулалтын хүрээнд) 03:02:20-03:25:05 1150-1210 У.Туяа Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур 03:26:29-03:41:21

Сургалтын журам

Төгсөгчид тавих шаардлагыг бүрэн биелүүлэх боломжтой суралцагч төгсөх хүсэлтээ сургалтын мэдээллийн системээр дамжуулан төгсөх улирлын 6-10 дугаар долоо хоногт багтааж сургалтын албанд гаргана.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Судалгааны ажил нь 1-рт, Ажлын байран дахь сургалтын онол арга зүйн асуудлуудыг нэгтгэснээрээ онолын ач холбогдолтой, 2-рт, Манай улсын өнөөгийн хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн орчин, нөхцөл байдлыг бодитой ...

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛ

1.1. Сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг. Curriculum буюу сургалтын хөтөлбөр гэдэг нь тодорхой түвшний боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн боловсролын зорилго, зорилт ...