темпрамент зан төлөв Copy - SlideShare

Авир араншин төрөлхийн, биологийн шинжтэй байдаг учраас хувь хүний сэтгэл зүйн онцлогийг илүүтэй тусгана. 4. Темпераментийн онолууд 1. Шингэний онол /МЭӨ 5-р зуун/ Үндэслэгч: Грекийн эмч Гиппократ, Гален Бие дэх шингэний харьцаагаар тодорхойлсон. 5. • Цус ихтэй- Сангвиник • Салс ихтэй- Флегматик • Шар цөс ихтэй- …

Хувь,Порпорц

Хувь,Порпорц. Хувь гэдэг нь нэгийг 100 хуваасны 1 хэсэг. 1%=0.01 Хувиар бодогдох бодлогыг үндсэнд нь 3 тєрєлд хувааж болно. 1. Өгөгдсөн тооноос хувийг олох. Өгөгдсөн тоог хувиар үржүүлээд гарсан ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН 2020 …

Нийт ядуу хүн амын 64 хувь нь хот суурин газарт, үүнээс 43 хувь нь Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Цар тахал ядуурлыг бууруулах хурдыг удаашруулсан байна өөрөөр хэлбэл ядуурлын түвшин 2020 онд 2018 оноос бага зэрэг буурсан хэдий ч хэрэв коронавирусийн цар тахал дэгдээгүй байсан бол илүү (3 орчим нэгж хувиар) …

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ

төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ: Нийгмийн даатгалын төрөл Ажил олгогч Албан журмын даатгуулагч * 8.5%* Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 0.8%, 1.8%, 2.8% - Эрүүл мэндийн ...

лекц №5 - SlideShare

Капиталын жинлэсэн дундажийн арга (Weighted Average Cost of Capital) [ WACC=WdKd*(1-T)+ WpKp+ WsKs ] Өрийн бичгийн эх үүсвэрт эзлэх хувь-Wd Өрийн бичгийн хүүний хувь-Kd ДЭХ-ны эх үүсвэрт эзлэх хувь-Wp ДЭХ-ны өртөг-Kp ЭХ-ны эх ...

Лекц 11 Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн бүртгэл.docx - Google Docs

Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн бүртгэл Хувьцаа, хувьцаа гаргалтын бүртгэл Халаасны хувьцааг бүртгэх аргууд 1. Хувьцаа, хувьцаа гаргалтын бүртгэл Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө нь үндсэн хоёр хэсгээс бүрддэг: Оруулсан ...

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүссэн хүн бүр iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжтой.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ХУВЬ, ХУГАЦАА …

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1997 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн "Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөрийн зохицуулалт хийх заавар, жагсаалтыг шинэчлэн батлах ...