хэлхээ ба гүйдэл - SlideShare

Харин гүйдэл нь (+)ээс (-)руу урсдаг. Нэг чигт урсах гүйдлийг тогтмол гүйдэл гэж нэрлэдэг. Цахилгаан гүйдэл гүйлгэхийн тулд хэлхээ тасархай биш байх хэрэгтэй.
Ийм хэлхээг битүү хэлхээ гэдэг.

Elec lab-1 - electronic - Лабораторийн ажил ... - StuDocu

Лабораторийн ажил No. 1. ШУГАМАН RC ХЭЛХЭЭ. 2. Ажлын зорилго Хэлхээний тооцоог урьдчилан хийж, ажиллагааг ойлгох Хэлхээ тэгш өнцөгт дохионд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах Хэлхээ гармоник дохионд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах ...

цахилгаан соронзон реле Anhzaya - SlideShare

цахилгаан соронзон реле Anhzaya. 1. Релений ангилал Цахилгаан гүйдлийн тусламжтайгаар цахилгаан хэлхээг залгаж салгах болон унтраах төхөөрөмж, автомат удирдлагатай төхөөрөмжүүдэд цахилгаан ...

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ҮНДЭС Лекц 6

Дараахь хэлхээг үзье Хувьсах v in хүчдэлийг тогтмол v bb хүчдэлтэй цуваа холбоод r b-ээр дамжуулан оролт буюу транзисторын баазад өгчээ v cc тогтмол хүчдэлийг r c – ээр дамжуулан коллекторт ...

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ҮНДЭС Лекц 3

Цуваа RL хэлхээг үзье RC хэлхээтэй адилаар V m, t i импульс өгнө Кирхгофын хуулиар v R +v L =V m Эсвэл t=0 үед i=0 нөхцөлд шийд Энд I m =V m /R, t=L/R t-хугацааны тогтмол Хэлхээний гүйдэл экспоненциаль хуулиар ...