ЭЛЕКТРОНИКИЙН ҮНДЭС Лекц 6

Гүйдлийн өсгөлт Гүйдлийн өсгөлт гаралтын I c гүйдлийг оролтын I e гүйдэлд харьцуулсан нь I c I e учир Гүйдлийн өсгөлт ойролцоогоор нэг A i 1 Чадлын өсгөлт Чадлын өсгөлт нь A p =A v A i CB өсгүүрийн A i 1 ...

Лекц-5 Хувьсах гүйдлийн бодит ... - Blogger

Лекц-5 Хувьсах гүйдлийн бодит эсэргүүцэл, багтаамж, нөлөөмжийн ороомгийн эсэргүүцэл бүхий хэлхээний гүйдэл, хүчдэл, чадал, ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭ, Лекц-5 Хувьсах гүйдлийн бодит эсэргүүцэл, багтаамж, нөлөөмжийн ороомгийн ...

101-8. Хувьсах гүйдлийн мотор - Blogger

Учир нь хувьсах гүйдлийн чиглэл үргэлж өөрчлөгддөг тул соронзон орны туйл үргэлж өөрчлөгдөж байна. 3н фазын моторын ажиллах зарчим нь эргэлдэгч соронзон орон дээр суурилна. Статорын ...

цахилгаан соронзон реле Anhzaya - SlideShare

Хувьсах гүйдлийн реле нь тогтмол гүйдлийнхээс зүрхэвчийн бүтцээрээ ялгаатай. Хувьсах гүйдлийг релен ороомгоос гарч байгаа зүрхэвчийн сул төгсгөл нь 2-хэсэгт хуваагддаг ба 1-нь улаан ...

Модул 101-1. Цахилгаан гэж юу вэ? - Blogger

Хувьсах ба тогтмол гүйдэл нь гүйдлийн 2 төрөл болно. Хувьсах гүйдэл нь чиглэлээ байнга өөрчилж 2 тийшээ гүйж байдаг тул далайн давлагаа давлагаалах шиг 2 тийшээгээ хөдлөх үйлдлийг хийнэ.

2-р үеийн APS цувралын цэвэр синус долгионы инвертер, …

aps цэнэглэгч нь инвертер болон автомат хүчдэлийн зохицуулагчийн хослол юм.Ачааллыг тэжээхийн тулд оролтын хувьсах гүйдлийг тойрч гарахын зэрэгцээ aps цэвэр синус долгионы инвертер нь оролтын хувьсах гүйдлийн ...

лекц 1 - Share and Discover Knowledge on SlideShare

Уурхайн машинд ашиглаж байгаа тогтмол гүйдлийн цахилгаан машинууд нь ихэвчлэн коллекторт машинд хамаарагдах бөгөөд түүний онцлог нь хувьсах гүйдлийг тогтмолд эсвэл эсрэгээр хувиргах ...

Хувьсах гүйдлийн цахилгаан хэлхээ by Altankhundaga …

Хувьсах гүйдэл Хувьсах гүйдэл тодорхой хугацаанд үелэн өөрчилж буй бүрэн хэлбэлзлийг үе гэнэ. Үүний урвуу хэжигдэхүүнийг давтамж гэнэ. Үе Хувьсах машин 3 фазын хувьсах машин Хэлхээний хүчдэл гүйдлийн хоорондын хамаарлын үндсэн хуулиудын нэг юм. Зангилаа руу орж байгаа болон гарч байгаа гүйдлий алгебр нийлбэр …

AC SPDs T1 + T2 FLP25 цуврал - Surge Protection Device

Өндөр энергийн mov ба gdt-т суурилсан 1 ба 2-р хэлбэрийн хувьсах гүйдлийн цахилгаан хангамжийн системд ашиглах аянга цахилгаан ба хэт хүчдэлийн хамгаалагч. ... ac spds t1 + t2 flp12,5 цуврал;