Аж үйлдвэр - Үндэсний Статистикийн Хороо

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн ...

what3words Нууцлалын Бодлого | what3words

Энэхүү Бодлого нь илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг ч бид таныг дараах чухал зүйлүүдийг мэдэж авахыг хүссэн: ... Бид энэхүү мэдээллийг ашиглан судалгаанд таны санал хүсэлтийг авах ...

Microsoft Office Excel 2007 Хялбар ... - SlideShare

Хичээлийн зорилт: Хүснэгтэн мэдээлэл үүсгэх. Microsoft Office Excel програм дээр хялбар математик функцийн график байгуулах Хэрэглэгдэхүүн: компьютер, үзүүлэн, цахим хэрэглэгдэхүүн, LCD проектор ...

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ

3.1.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулахаар заасан мэдээллийг ил болгохтой холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй. 3.2.Нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулахтай холбогдсон харилцааг тухайлсан хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна. 4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр …

Улс төрийн намын тухай хууль - Vip76.mn

4.19.1.энэ хууль болон намын үзэл баримтлал, намын дүрэм, журам, ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх; 4.19.2.намын гишүүний татвар төлөх; 4.19.3.намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох. 4.20. Дэмжигч гишүүн ...

Мэдээллийн систем: Лекц 2 - Blogger

Хүснэгт 16-д хулгана болон гарын товчнуудыг ашиглан курсорыг хэрхэн ... шинж чанар /Document properties/ туслах цонх нь уг файлын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулдаг. Жишээлбэл: зохиогчийн нэр ...