Зар сурталчилгаа ба идэвхижүүлэлт дэх хэрэглэгчийн …

Зар сурталчилгаа ба идэвхижүүлэлт дэх хэрэглэгчийн зан төлөв 1. Зар сурталчилгаа болон идэвхиж лэлт дэхүү хэрэглэгчийн зан т л вө ө 2. Хэрэглэгчийн зан т л вө ө Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эрж хайх, сонгох, худалдан авах, хэрэглэх болон үнэлэх, хэрэглээнээс чөлөөлөх явц дах хүмүүсийн үйл ажиллагаа, үйл явцыг хэрэглэгчийн зан …

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТУХАЙ - Legalinfo.mn

5.1.Зар сурталчилгаа нь хүний нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаан доромжилсон, энэ хуулийн 21.1, 21.2-т заасан журмыг зөрчсөн, бусдын бүтээгдэхүүнийг муутган өөрийн ...

Зар сурталчилгаа, маркетинг хоёрын хооронд ямар ялгаа …

Зар сурталчилгааны дизайн Е-хичээл Францын нэгэн эрдэмтэн "Сурталчилгаа нь төлбөртэй, нэг чиглэл бүхий, хувийн бус харилцаа, ОНМХ болон бусад холбооны төрөл хэлбэрээр гүйцэтгэдэг ба ямар нэгэн бараа шошго, пүүс, нэр дэвшигч, Засгийн газарт ашигтайгаар сурталчилж ухуулдаг. Зар сурталчилгаа дараах дөрвөн …

Зар сурталчилгаа ба гэм хор – Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Зар сурталчилгаа ба гэм хор. ; Ч.Батзориг; 3,119; Судалгааны товч. Монгол Улс чөлөөт зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээр хүн бүр чөлөөтэй аж ахуй эрхлэн явуулах боломжтой болж зар сурталчилгааны харилцаа хөгжсөн.

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БА ГЭМ ХОР - Legaldata

Монгол Улс чөлөөт зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээр хүн бүр чөлөөтэй аж ахуй эрхлэн явуулах боломжтой болж зар сурталчилгааны харилцаа хөгжсөн. Үүнийг зар сурталчилгаа болон бусад мэдээллийг хүлээн авах боломж ...

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА Archives - Nathouse

ХҮМҮҮСИЙН МЭДДЭГГҮЙ FACEBOOK СУРТАЛЧИЛГААНЫ 4 ФУНКЦ. Бизнесийн байгууллагууд Facebook сурталчилгааны олон төрлүүдийг маркетингийн үйл ажиллагаандаа маш өргөн хүрээнд ашигладаг болжээ. Тэгээд ч ...

Зар сурталчилгааны шилдэг гэрэл зургууд [150 зураг]

Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хэрэглэгч, худалдан авагчдад хүргэх гол гүүр болсон зар сурталчилгааны талбарт маш олон хүмүүс хүч сорьдог. Үгэн, хэвлэмэл, видео гэхчилэн янз ...

Хөгжилтэй хэвлэмэл зар сурталчилгаанууд [15 зураг]

Хэвлэмэл зар сурталчилгаа нь хүмүүст мэдээллийг түгээх хамгийн үр дүнтэй, түргэн шуурхай арга зам, сурталчилгааны арга хэлбэрүүдийн нэг. Мэдээж хэрэг хүнд хүргэх гэсэн утга санаагаа маш сайн хадгалсан байх нь ...