- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улс төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл байх зарчмыг хангах, иргэд орон нутгийн үйл хэрэгт шууд болон сонгож байгуулсан ...

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр

Монгол Улс засаг захиргааны хувьд 21 аймаг, нийслэлд; аймаг сумдад, сум багт; нийслэл дүүрэгт, дүүрэг хороодод хуваагдана. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо нь аймаг, …

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр

Монгол Улс засаг захиргааны хувьд 21 аймаг, нийслэлд; аймаг сумдад, сум багт; нийслэл дүүрэгт, дүүрэг хороодод хуваагдана. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ...

Gato Negro (метро Каракас) - frwiki.wiki

Gato Negro - это станция метро на линии 1 Каракаса.Открыт Января 02, 1983 г. с линией, он расположен на проспекте Сукре. Этимология Имя Гато Негро в переводе с испанского означает «черная кошка» . ...

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах ...

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд заагдсан үнэлгээнээс тооцон 1 дүгээр бүсэд 1,0 хувь, 2,3 бүсэд 0,8 хувь, 4,5 дугаар ...

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ...

18.1.2.нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн талаар: а/нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого болон жилийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;